2000

VASO MONUMENTO

2000

H       70  cm

MATERIALS    glass, glass enamel, iron

PHOTO   Ron Zijlstra